Administrative-&-Expropriation

İdare Hukuku

Büromuz,

  • Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri,
  • Kamu ihale sözleşmeleri,
  • Kamu arazisi tahsis sözleşmeleri,
  • Sözleşmeye bağlı karmaşık düzenlemeler

gibi kamu sözleşmelerinin hazırlama, müzakere ve tasarı süreçlerinde devlet makamları ve ekonomik birimlere devamlı olarak danışmanlık sağlamaktadır.

Avukatlarımız aynı zamanda, kısmen veya tamamen devlete ait şirketler ya da sözleşmeye tabi, kamusal nitelikli veya idari makamlar altında faaliyet gösteren özel şirketlerin iktisap ve yeniden yapılandırılması konusunda da hizmet sunmaktadır.

Buna ek olarak enerji (hidroelektrik enerjisi, elektrik, gaz ve yenilenebilir enerjiler), madencilik, ulaşım (özellikle demiryolları ve ücretli yollar) ve radyo-televizyon gibi devlet denetimi altında bulunan regüle sektörlerin ilgili tüm yasal, düzenleyici ve sözleşmeye bağlı unsurları da şirketin sunmuş olduğu hizmetlere dâhildir.

sarikatipoglu

About sarikatipoglu

Adres: Konaklar Mah. Meşeli Sok. No.3
4. Levent / Beşiktaş
İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 212 806 65 41
E-mail: info@sarikatipoglu.av.tr

© 2024 Sarıkatipoğlu Hukuk Bürosu