corporate-and-ma

Kurumsal & Birleşme ve Satın Almalar

Uzman ticari sözleşme avukatlarından oluşan özel ekibimiz, stratejik ortaklıklardan genel ticari işlemlere kadar müşterilerimizin işletme ve ticaret gereksinimleri konusunda onlara destek olmaktadır. Büromuz; ortak girişimler, franchising, acente ve dağıtım anlaşmaları, ürün ve hizmet temin/tedariki, tesis yönetimi ve sponsorluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm ticari ilişkilerde ticaret odaklı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda, müvekkillerimizin talebi doğrultusunda günlük destek, şablon, kılavuz notları ve ticari anlaşma müzakereleri için gerekli diğer araçları müvekkillerimize kurum-içi ekipler ile sağlayabilmekteyiz.

Birleşme ve Satın Alma alanında, müvekkillerimizin satın alma işlemleri, ortak girişimler, kurumsal yeniden düzenlemeler, yeniden yapılandırmalar, birleşmeler, bölünmeler ve kamu elatmaları hususlarında başarılı anlaşmalar yapmalarına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda, halka arz işlemlerinin tüm aşamalarını müşterilerimiz için kolaylaştıracak uzmanlığa da sahibiz. Verimli sonuçlar elde edebilmek için ticari hedefleri derinlemesine kavrayarak yerel piyasaların nabzını yerinde tutuyoruz.

Büromuz sınır ötesi işlemlerde uzman olmak ile birlikte; daha hızlı hareket edebilmek ve anlaşma sağlayabilmek açısından derinlemesine bilgi, gerçek tecrübe ve doğru bağlantılara dayanan güncel, net ve ticaret odaklı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ekibimiz hem alıcı hem de satıcı tarafında bulunarak stratejik ve finansal yatırımcılar için ülke genelinde birçok Birleşme ve Satın Alma işleminde danışmanlık yapmıştır. Mevcut deneyim, Birleşme ve Satın Alma ve kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz ve özel sermaye ve sermaye piyasaları alanındaki uzmanlığımız ile birleştiğinde şirketimizi bölgede rakipsiz kılmaktadır.

Hizmetlerimiz

  • Alım ve satımlar
  • Devralma ve birleşmeler
  • Özel sermaye
  • Kurumsal yeniden düzenleme, birleşme ve bölünmeler
  • Doğrudan yabancı yatırım
  • Ortak girişim
  • Yönetici satın alımları

gibi alanlarda, birçok farklı sektörde bölgenin en büyük yatırımcılarına hitap etmektedir.

sarikatipoglu

About sarikatipoglu

Adres: Konaklar Mah. Meşeli Sok. No.3
4. Levent / Beşiktaş
İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 212 806 65 41
E-mail: info@sarikatipoglu.av.tr

© 2024 Sarıkatipoğlu Hukuk Bürosu